Výmera :734 825 m2 z toho 584 921 m2 tvoria lesné pozemky. Schôdze výboru jeden krát mesačne, posledná streda v mesiaci o 15 hod. ObÚ Rudina.


Výbor:
Stanislav Vavro
Ladislav Martinec
Silvia Gašperaková
Milan Macek
Kornel Bača


Dozorná rada :
Ing. Ján Garbier
Ing. Jozef Turianik
Viola Soboľová