V prípade, že potrebujete zobraziť staršie faktúry, môžete použiť nasledovné tlačidlo, ktoré Vás presunie do pôvodného zobrazenia. Nové faktúry (od roku 2020), tu už nebudú zobrazené.

1 2a56c8efac dokumenty_rudina/Povinne-zverejnovane-dokumenty/Faktury/2020 a2c384c8a4
Home / 2020