1 bd0940dece dokumenty_rudina/Povinne-zverejnovane-dokumenty/Interne-smernice-a-vnutorne-predpisy/2018 7a31463269
Home / 2018
IkonaMenoDátum
ThumbZasady-hospodarenia-s-majetkom-obce.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbZasady-hospodarenia-s-financnymi-prostriedkami.pdf

Open | Download | Copy Link
14. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-pre-zostavenie-konsolidovanej-uz.pdf

Open | Download | Copy Link
14. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-pre-vnutorny-obeh-uctovnych-dokladov.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-pre-tvorbu-rezerv.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-o-vykonani-inventarizacie.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-o-uctovani-majetku.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-o-postupe-a-zaradovani-prostriedkov-zo-SR-.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-o-financnej-kontrole.pdf

Open | Download | Copy Link
14. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-na-vedenie-uctovnictva.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-na-vedenie-pokladnice.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbVnutorny-predpis-cestovne-nahrady.pdf

Open | Download | Copy Link
20. marca 2018
ThumbSADZOBNIK-POPLATKOV.pdf

Open | Download | Copy Link
10. januára 2018
ThumbPoriadok-odmenovania.pdf

Open | Download | Copy Link
14. marca 2018
ThumbOrganizacny-poriadok-MS-Rudina_0.pdf

Open | Download | Copy Link
25. januára 2018

15