V prípade, že potrebujete zobraziť staršie zmluvy, môžete použiť nasledovné tlačidlo, ktoré Vás presunie do pôvodného zobrazenia. Nové zmluvy (od roku 2020), tu už nebudú zobrazené.

1 bd0940dece dokumenty_rudina/Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zmluvy-a-dohody/2021 7a31463269
Home / 2021
IkonaMenoDátum
ThumbZmluva-o-vypozicke-suprava-povodnovej-zachrannej-sluzby.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-vypozicke-Statisticky-urad-SR.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-vypozicke-KRHZ.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-uprave-vzajomnych-prav-a-povinnosti-BIOPEL-a_-s_-Obec-Rudinqa.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-uprave-vzajomnych-prav-a-povinnosti-BIOMASA-zdruzenie-pravnickych-osob-v-likvidacii-Obec-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-pskytnuti-financnych-prostriedkov-z-rozpoctu-obce-Rudina-v-roku-2021-1-2021-CYKLOKLUB-Ruidna.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-prevode-cennych-papierov-Biomamsa.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytovani-sluzieb_MOM-Obec-Sneznica.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytovani-sluzieb_0bec-Sneznica-MOM.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytovani-sluzieb-MOM-Sneznica-do-juna.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytovani-pravnych-sluzieb-sp_-zn-42C-79-2020.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-pravnych-sluzieb.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-Rudina-v-roku-2021-5-2021-Jednota-dochodcov-Slovenska-ZO-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-Rudina-v-roku-2021-4-2021-SZZ-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce-Rudina-v-roku-2021-3-2021-Zdruzenie-rodicov-a-priatelov-Zakladnej-a-Materskej-sloky-v-Rudine.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-6-2021-Obecny-sportovy-klub-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie-2-2021-Futbalovy-kluab-Pripravka-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbUverejnene-zmluvy-na-stranke-sumar.docx

Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbMFGK-Slovakia-dodavka-plynu-rok-2021-Rudina-c_-442.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
Thumbkupna-zmluva-Obec-rodina-Slizova-na-zverejnenie.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
Thumbkolektivna-zmluva-ZO-OZ-PsaV-prri-MS-Rudina-Obec-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-za-el_-enrgiu-rok-2021-Rudina-bez_-s_-c_.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-za-el_-energiu-rok-2021-Rudina-bez_-sup_-c_.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-el_-energia-Rudina-450.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektrickej-energiie-445.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-Rudina-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-Rudina-Rudina-449.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-Rudina-444.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-Rudina-442.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-Rudina-.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-obec-Rudina-bez-s_-c_.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-obec-Rudina-444.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-obec-Rudina-442.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDohoda-o-opakovanych-platbach-elektricka-energia-obec-Rudina-432.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbDodatok-c_-1-MOM-Obec-Sneznica.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021
ThumbBIOPEL-dodavka-tepla-rok-2021-ZS-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
9. júna 2021

36