Očkovanie COVID 19

Od admin

Obec Rudina oznamuje občanom, ktorí majú 60 rokov a viac a chcú sa dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, aby sa prihlásili do 14. mája 2021 na Obecnom úrade v Rudine osobne alebo telefonicky na tel. čísle 041/4214 521, 4214 506. Očkovania sa môžu zúčastniť občania, ktorí sú mobilní, ale z objektívneho dôvodu nie sú schopní sa  dostaviť   do…

Výskum – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Od admin

Vážení občania,  naša obec bola vybraná  do výskumu s názvom “Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých” ( PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje  Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v Slovenskej republike realizuje Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM ) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a…

Výzva na úhradu hrobových miest

Od admin

Vážení občania, Obec Rudina, ako správca miestnych cintorínov, Vám pripomína povinnosť úhrady za užívanie hrobových miest. Bližšie informácie v priloženom letáku.