Zber papiera v obci

Od admin

Vážení občania, zber papiera v obci sa uskutoční dňa 17. októbra 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.