1 bd0940dece dokumenty_rudina/Uradna-tabula/Navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni/2015-a-starsie 7a31463269
Home / 2015-a-starsie
IkonaMenoDátum
ThumbNavrh-VZN-obce-Rudina-o-miestnych-daniach.pdf

Open | Download | Copy Link
10. novembra 2014
ThumbNavrh-VZN-obce-Rudina-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf

Open | Download | Copy Link
10. novembra 2014
Thumbnavrh-VZN-o-miestnych-daniach.doc

Download | Copy Link
1. decembra 2012
Thumbnavrh-VZN-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO.doc

Download | Copy Link
1. decembra 2012
ThumbNavrh-VZN-c_-4-2015-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-prostriedkov-Obce-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
10. apríla 2015
ThumbNavrh-VZN-c_-022015.pdf

Open | Download | Copy Link
11. februára 2015
Thumbnavrh-VZN-3_2015-o-urceni-miesta-a-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky.pdf

Open | Download | Copy Link
10. apríla 2015

7