1 bd0940dece dokumenty_rudina/Uradna-tabula/Vseobecne-zavazne-nariadenia/2015-a-starsie 7a31463269
Home / 2015-a-starsie
IkonaMenoDátum
ThumbVZN-zber-prepr_-a-znesk_-odp_-na-rok-2010.doc

Download | Copy Link
10. januára 2012
ThumbVZN-ost_-dane-2009.doc

Download | Copy Link
10. januára 2012
ThumbVZN-oblast-socialnych-veci.doc

Download | Copy Link
8. decembra 2011
ThumbVZN-obce-Rudina-c_-042015.pdf

Open | Download | Copy Link
24. septembra 2015
ThumbVZN-obce-Rudina-c_-032015.pdf

Open | Download | Copy Link
24. septembra 2015
ThumbVZN-obce-Rudina-c_-022015.pdf

Open | Download | Copy Link
24. septembra 2015
ThumbVZN-obce-Rudina-c_-012015.pdf

Open | Download | Copy Link
24. septembra 2015
ThumbVZN-Miest_-pop_-za-KO-a-DSO-2010.doc

Download | Copy Link
10. januára 2012
ThumbVZN-DZN-2009_0.doc

Download | Copy Link
10. januára 2012
ThumbVZN-c_-2_2012-o-miestnom-poplatku-za-kumunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf

Open | Download | Copy Link
14. decembra 2012
ThumbVZN-c_-1_2012-o-miestnych-daniach.pdf

Open | Download | Copy Link
14. decembra 2012
ThumbVZN-52015.pdf

Open | Download | Copy Link
5. novembra 2015
ThumbVZN-22014.pdf

Open | Download | Copy Link
11. februára 2015
ThumbVZN-12014.pdf

Open | Download | Copy Link
11. februára 2015
ThumbVZN-2007Statut-obce-Rudina.pdf

Open | Download | Copy Link
30. mája 2019
ThumbVZN-5-2015.pdf

Open | Download | Copy Link
20. októbra 2015
ThumbVZN-2_2012-Miestny-poplatok-za-komunalny-odpad-a-drobne-stavebne-odpady.pdf

Open | Download | Copy Link
7. februára 2013
ThumbVZN-1_-2012-miestne-dane.pdf

Open | Download | Copy Link
7. februára 2013
ThumbVZN-012011.pdf

Open | Download | Copy Link
15. mája 2018
ThumbNavrh-Dodatok-c_-1-k-VZN-12014_0.jpg

Open | Download | Copy Link
24. novembra 2016
ThumbDodatok-k-VZN-012015.pdf

Open | Download | Copy Link
18. septembra 2017
ThumbDodatok-c_2-k-VZN.pdf

Open | Download | Copy Link
22. novembra 2019
ThumbDodatok-c_-12015-k-VZN-c_12015.pdf

Open | Download | Copy Link
10. novembra 2015
ThumbDodatok-c_-1-k-VZN-c_-22014.pdf

Open | Download | Copy Link
16. decembra 2015
ThumbDodatok-c_-1-k-VZN-c_-12015.pdf

Open | Download | Copy Link
24. novembra 2015
ThumbDodatok-c_-1-k-VZN-22014.pdf

Open | Download | Copy Link
8. januára 2016
ThumbDodatok-1-k-VZN-c_-12014-o-miestnych-daniach.pdf

Open | Download | Copy Link
13. decembra 2016

27